Zakat Fitrah Ramadhan 1430H

26 09 2009

Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, “Rasulullah saw. telah memfardhukan (mewajibkan) zakat fitrah satu sha’ tamar atau satu sha’ gandum atas hamba sahaya, orang merdeka; baik laki-laki maupun perempuan, baik kecil maupun tua dari kalangan kaum Muslimin; dan beliau menyuruh agar dikeluarkan sebelum masyarakat pergi ke tempat solat sunat Aidilfitri.” (Muttafaqun ‘alaih) :::1 sha’ = lebih kurang 3 kilo:::

Sah
Sah

Alhamdullilah… seruan Rasulullah s.a.w dan firman Allah s.w.t dalam perlaksaan rukun ke-4 sebagai seorang Islam berjaya dilakukan. Tahun ini kutipan bagi setiap orang ialah YEN1500. Terima kasih kepada amil bertugas; Akh Naim dan Akh Hanif.

Salah seorang penerima zakat - Saudara Fitri
Salah seorang penerima zakat – Saudara Fitri

Alhamdulillah sekali lagi kerana jumlah kutipan zakat yang memberangsangkan. Jumlah kutipan YEN 126,000 berjaya diagih-agihkan kepada saudara-saudari baru Islam Nagaoka dan saudara-saudara seIslam di tempat lain. Alhamdulillah.

Ya Allah. Bantulah hamba-hambaMu yang ikhlas membina rumahMu agar usaha seperti ini berterusan sehingga tertegaknya Islam dibumiMu. Amin.